Chính phủ ban hành Quyết định điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông

Chính phủ ban hành Quyết định điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông

Ngày 31/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, với những nội dung cơ bản sau: Người tốt...
read more