Tuổi trẻ trường cao đẳng Y Dược Hà Nội học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam (19/5/1890- 19/5/2017).

278866-jpg

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người cho xã hội mới, cho dân tộc Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, Người đã dành biết bao tâm trí cho sự nghiệp giáo dục. Trước lúc đi xa, Người còn ân cần dặn lại: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”.

Trong xã hội mới, bản chất của nền giáo dục đã khác trước, Hồ Chí Minh chỉ rõ: ”Thời trước, giáo dục là gõ đầu trẻ để kiếm cơm ăn. Có cơm chùa thì đánh chuông. Bây giờ nhiệm vụ giáo dục khác trước… Mục đích giáo dục bây giờ là phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, đào tạo lớp người, lớp cán bộ mới”.

Trong giáo dục, học tập phải chú trọng kết hợp và phát triển hài hòa giữa tài năng và đạo đức. Có đạo đức tốt mà không đủ tài năng thì khó lòng giúp ích, ngược lại có tài năng mà không đạo đức là điều đáng ngại hơn cả. Vì vậy, việc dạy phải thế nào, việc học phải thế nào?

sinh-vien-truong-cd-y-duoc-hn

Thực hiện lời dạy của Người, cán bộ giảng viên trường CĐ Y Dược Hà Nội luôn cố gắng thi đua dạy tốt, học tốt, tâm huyết với nghề nghiệp, phải thấy được lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài: ”Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Toàn thể sinh viên trường cũng luôn ý thức được việc học trước tiên là vì mình, vì gia đình và vì tương lai của chính mình, và sau là vì tổ quốc. Nghề Y là một nghề cao quý, được xã hội tôn vinh, các em càng phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức mới thực hiện được lời dạy của Bác.