Thông báo thay đổi giờ học tập tại cơ sở Hà Nội – 225 Trường Chinh

Nhằm phù hợp với môi trường trong viện Y học Phòng Không – Không Quân, Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tới các em sinh viên các lớp đang học tại cơ sở Hà Nội thay đổi giờ học tập.

Chi tiết:

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày thứ 2 (14/5/2018)
  • Giờ học thực hành: Bắt đầu từ 8h00”
  • Giờ học lý thuyết: Bắt đầu từ 7h30”

Yêu cầu các em sinh viên nghiêm túc thực hiện giờ học tập mới

-Phòng Đào tạo-