Không nên dùng ô xy già để làm sạch vết thương?

Không nên dùng ô xy già để làm sạch vết thương?

Nhiều người dùng ô xy già (Hydrogen Peroxide, H2O2, H-O-O-H) để rửa, làm sạch các vết thương hở, vì ô xy già sát khuẩn, diệt vi khuẩn rất tốt. Enzyme catalase có trong các loại vi khuẩn sẽ tác dụng với ô xy già để tạo ra nước và...
read more