KH Chào mừng Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017)

– Căn cứ kế hoạch số: 466/KH–YDHN ngày 18/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội về việc triển khai các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017 ).

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo – HSSV xây dựng Kế hoạch hoạt động chào mừng Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), cụ thể như sau:

A. ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

Tích cực thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt và lao động tốt”

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

– Giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” trong sinh viên; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Tích cực tuyên truyền giáo dục sinh viên nhà trường thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh lịch sự, tích cực tham gia xây dựng phong trào học tập, rèn luyện, lao động tích cực…

– Tuyên truyền sinh viên nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành tốt luật an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, chống các tệ nạn xã hội….

2. Phong trào học tập rèn luyện:

– Tuyên truyền và hưởng ứng cuộc vận động “Sinh viên nhà trường xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”

–  Phát huy tinh thần sinh viên đoàn kết, học tập tốt, rèn luyện tốt, lao động tốt.

– 100 % sinh viên tích cực học tập, tham gia xây dựng “ Giờ học tốt ”, thường xuyên nêu cao ý thức tự giác học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiên cứu khoa học…

– Chấp hành đầy đủ các nội quy, quy định học tập của nhà trường.

– Năng động, tích cực tham gia các hoạt động do Trường, lớp tổ chức.

– Hưởng ứng chương trình tri ân thầy cô, tất cả sinh viên nhà trường tích cực học tập, rèn luyện đạt thành tích tốt nhất chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

B. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

“Tích cực thi đua dạy tốt, quản lý tốt, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục”

– 100%  cán bộ, giảng viên cam kết thực hiện “Quản lý tốt, Giờ dạy tốt”, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ;

– Xây dựng hình ảnh mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo – tấm gương để sinh viên noi theo;

– Tích cực nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, xây dựng thiết kế bài giảng hay, đạt kết quả;

– Tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh nội quy quy định của nhà trường;

– Phối hợp với sinh viên tổ chức và tham gia tích cực các hoạt động chào mừng kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017).

C. PHONG TRÀO VĂN HÓA VĂN NGHỆ – THỂ DỤC THỂ THAO

I. Phong trào Văn hóa văn nghệ:

1. Nội dung: Các cơ sở Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội chuẩn bị tiết mục văn nghệ theo thông báo của Ban chấp hành Đoàn trường ngày 25/10/2017, các tiết mục sẽ tham gia biểu diễn tại Lễ Mít tinh kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

2. Thời gian tổ chức Lễ Mít tinh: Dự kiến 14h00 ngày 18/11 tại Bắc Ninh (chương trình Lễ Mít tinh sẽ thông báo cụ thể sau).

3. Phong trào Thể dục thể thao: Các cơ sở Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giao lưu thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (kết thúc giao lưu trước ngày 16/11/2017).

D. PHONG TRÀO TÌNH NGUYỆN, LAO ĐỘNG XUNG KÍCH

            – Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phòng QLĐT-HSSV, BCH Đoàn trường tại các cơ sở triển khai các hoạt động Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam cho sinh viên của cơ sở hiệu quả, thiết thực.

            – 100% sinh viên nhà trường hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào lao động, vệ sinh khuôn viên nhà trường xanh – sạch – đẹp ( Sân trường, khu học Lý thuyết, khu học thực hành…tại các cơ sở nhà trường); chăm sóc vườn Cây thuốc Nam.

            – Đoàn TN phối hợp với Phòng TCHC, phòng QLĐT-HSSV, Khoa Dược, Khoa Y và giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn sinh viên lớp lao động vệ sinh toàn bộ khu vực khuôn viên nhà trường tại các cơ sở (Các lớp học ngoài giờ hành chính tham gia vào 16h các ngày chủ nhật; đối với các lớp trong giờ hành chính tham gia vào 15h chiều thứ 5 hàng tuần).

E. BIỂU DƯƠNG KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

I. Biểu dương, khen thưởng:

– Tất cả các hoạt động trên diễn ra với mục đích ý nghĩa cổ vũ, khuyến khích sinh viên tích cực học tập, rèn luyện thể hiện năng lực, năng khiếu, tham gia tích cực các hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam;

– Tất cả các chi đoàn lớp và cá nhân tham gia tích cực sẽ được Phòng QLĐT-HSSV, BCH Đoàn trường đề xuất biểu dương khen thưởng vào dịp Kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh 26/3/2017.

II. Phê bình, kỷ luật:

– Các chi đoàn lớp hoặc sinh viên vi phạm các yêu cầu của Kế hoạch hoạt động, không triển khai, không tham gia các hoạt động trong chi đoàn… Phòng QLĐT-HSSV, BCH đoàn trường sẽ xem xét và có hình thức xếp loại đánh giá chi đoàn lớp, phê bình, kỷ luật cụ thể và thông báo công khai trong toàn trường.

F. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Chỉ đạo chung: Trưởng Phòng QLĐT-HSSV, Bí thư Đoàn thanh niên phối hợp với Trưởng các cơ sở chỉ đạo kế hoạch.
  2. Tổ chức thực hiện:

– Thời gian phát động kế hoạch chào mừng từ ngày 30/10/2017 đến hết ngày 20/11/2017

          – Phòng QLĐT-HSSV, BCH Đoàn Thanh niên phối hợp các phòng, khoa, CBGV và sinh viên tại các cơ sở triển khai theo kế hoạch.

          * Cơ sở Bắc Ninh:

– Đ/c Ngọc: phụ trách phong trào Văn hóa văn nghệ, TDTT, Đội TNXK (kết hợp Đ/c Hân, Đ/c Dũng, Đ/c Cương);

– Đ/c Hồ: phụ trách phong trào tình nguyện, lao động xung kích (kết hợp Đ/c Phạm Trang; Đ/c Sinh);

– Đ/c Ngọc: phụ trách hình ảnh và thông tin tuyên truyền kế hoạch hoạt động;

– Các Đ/c Bí thư, Lớp trưởng và BCS các chi đoàn lớp phối hợp với Chi đoàn CBGV, Đội TNXK để triển khai chương trình hoạt động tại cơ sở.

          * Cơ sở Hải Phòng:

– Đ/c Cường: phụ trách phong trào Văn hóa văn nghệ, TDTT, Đội TNXK (kết hợp Đ/c Vân, Đ/c Kính);

– Đ/c An: phụ trách phong trào tình nguyện, lao động xung kích (kết hợp Đ/c Vân, Đ/c Nụ);

– Đ/c Cường: phụ trách hình ảnh và thông tin tuyên truyền kế hoạch hoạt động

– Các Đ/c Bí thư, Lớp trưởng và BCS các chi đoàn lớp phối hợp với Chi đoàn CBGV, Đội TNXK để triển khai chương trình hoạt động tại cơ sở.

            * Cơ sở Hà Nội:

– Đ/c Quyết: phụ trách phong trào Văn hóa văn nghệ, TDTT, Đội TNXK (kết hợp Đ/c Ba, Đ/c Thảo);

– Đ/c Thuấn: phụ trách phong trào tình nguyện, lao động xung kích (kết hợp Đ/c Hà, Đ/c Giang, Đ/c Phạm Trang);

– Đ/c Quyết: phụ trách hình ảnh và thông tin tuyên truyền kế hoạch hoạt động

– Các Đ/c Bí thư, Lớp trưởng và BCS các chi đoàn lớp phối hợp với Chi đoàn CBGV, Đội TNXK để triển khai chương trình hoạt động tại cơ sở.

            Lưu ý: Tùy thuộc vào tình hình nhân sự và kế hoạch công việc của các cơ sở. Phòng QLĐT-HSSV, BCH Đoàn thanh niên và Trưởng các cơ sở chỉ đạo CBGV và sinh viên tại các cơ sở phối hợp chặt chẽ để Kế hoạch hoạt động đạt kết quả.

Trên đây là kế hoạch hoạt động chào mừng kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017). Phòng QLĐT-HSSV đề nghị Trưởng các cơ sở chỉ đạo các đồng chí CBGV và sinh viên của cơ sở triển khai các hoạt động đảm bảo nội dung và yêu cầu đề ra.