HỘI ĐỒNG KH&ĐT DỰ GIỜ SÁT HẠCH GIẢNG VIÊN

Với mục đích tuyển chọn những giảng viên có năng lực, giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu và chất lượng đào tạo của Nhà trường. Sáng ngày 30/11/2018 Hội đồng Khoa học & Đào tạo đã tổ chức dự giờ đánh giá giảng viên thử việc Lê Ngọc Dương – Bộ môn Hóa học.

Thiếu tướng.GS.TS.NGƯT.Bác sĩ cao cấp Lê Trung Hải – Hiệu trưởng Nhà trường

Tham dự Hội đồng đánh giá có Thiếu tướng.GS.TS.NGƯT.Bác sĩ cao cấp Lê Trung Hải – Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Lê Ngọc Biên – Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo trong Hội đồng Khoa học & Đào tạo.

Thầy Lê Ngọc Dương thực hiện bài giảng môn Hóa vô cơ

Sau quá trình thử việc tại Khoa cơ bản, giảng viên Lê Ngọc Dương đã được Nhà trường và Hội đồng Khoa học & Đào tạo tổ chức dự giờ 1 tiết để đánh giá và xét duyệt chuyển sang chế độ chính thức.

Kết thúc tiết giảng, giảng viên Lê Ngọc Dương đã được các thầy cô trong Hội đồng Khoa học & Đào tạo đánh giá cao về tác phong sư phạm, kiến thức chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy. Đồng thời Hội đồng cũng đóng góp thêm một số ý kiến chuyên môn, phương pháp sư phạm để thầy Lê Ngọc Dương hoàn thiện bài giảng.