Thông báo thay đổi  giờ học tập  tại cơ sở Hà Nội – 225 Trường Chinh

Thông báo thay đổi giờ học tập tại cơ sở Hà Nội – 225 Trường Chinh

Nhằm phù hợp với môi trường trong viện Y học Phòng Không – Không Quân, Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tới các em sinh viên các lớp đang học tại cơ sở...
read more
Thời khóa biểu – tuần 20 (từ 14/5/2018 đến 20/5/2018)

Thời khóa biểu – tuần 20 (từ 14/5/2018 đến 20/5/2018)

read more
Thời khóa biểu – tuần 19 (từ 07/5/2018 đến 13/5/2018)

Thời khóa biểu – tuần 19 (từ 07/5/2018 đến 13/5/2018)

read more
Thời khóa biểu – tuần 18 (từ 30/4/2018 đến 06/5/2018)

Thời khóa biểu – tuần 18 (từ 30/4/2018 đến 06/5/2018)

read more
Thời khóa biểu – tuần 17 (từ 23/4/2018 đến 29/4/2018)

Thời khóa biểu – tuần 17 (từ 23/4/2018 đến 29/4/2018)

read more
Thời khóa biểu – tuần 16 (từ 16/4/2018 đến 22/4/2018)

Thời khóa biểu – tuần 16 (từ 16/4/2018 đến 22/4/2018)

read more
Thời khóa biểu – tuần 15 (từ 09/4/2018 đến 15/4/2018)

Thời khóa biểu – tuần 15 (từ 09/4/2018 đến 15/4/2018)

read more
Thời khóa biểu – tuần 14 (từ 02/4/2018 đến 08/4/2018)

Thời khóa biểu – tuần 14 (từ 02/4/2018 đến 08/4/2018)

read more
Thời khóa biểu – tuần 13 (từ 26/3/2018 đến 01/4/2018)

Thời khóa biểu – tuần 13 (từ 26/3/2018 đến 01/4/2018)

read more
Thời khóa biểu – tuần 12 (từ 19/3/2018 đến 25/3/2018)

Thời khóa biểu – tuần 12 (từ 19/3/2018 đến 25/3/2018)

read more