Thời khóa biểu – tuần 26 (từ 25/6/2018 đến 01/7/2018)

Thời khóa biểu – tuần 26 (từ 25/6/2018 đến 01/7/2018)

read more
Thời khóa biểu – tuần 25 (từ 18/6/2018 đến 24/6/2018)

Thời khóa biểu – tuần 25 (từ 18/6/2018 đến 24/6/2018)

read more
Thời khóa biểu – tuần 24 (từ 11/6/2018 đến 17/6/2018)

Thời khóa biểu – tuần 24 (từ 11/6/2018 đến 17/6/2018)

read more
Thông báo Lịch nghỉ hè năm học 2017 – 2018

Thông báo Lịch nghỉ hè năm học 2017 – 2018

read more
Thời khóa biểu – tuần 23 (từ 04/6/2018 đến 10/6/2018)

Thời khóa biểu – tuần 23 (từ 04/6/2018 đến 10/6/2018)

read more
Thời khóa biểu – tuần 22 (từ 28/5/2018 đến 03/6/2018)

Thời khóa biểu – tuần 22 (từ 28/5/2018 đến 03/6/2018)

read more
Thời khóa biểu – tuần 21 (từ 21/5/2018 đến 27/5/2018)

Thời khóa biểu – tuần 21 (từ 21/5/2018 đến 27/5/2018)

read more
Thời khóa biểu – tuần 20 (từ 14/5/2018 đến 20/5/2018)

Thời khóa biểu – tuần 20 (từ 14/5/2018 đến 20/5/2018)

read more
Thông báo thay đổi  giờ học tập  tại cơ sở Hà Nội – 225 Trường Chinh

Thông báo thay đổi giờ học tập tại cơ sở Hà Nội – 225 Trường Chinh

Nhằm phù hợp với môi trường trong viện Y học Phòng Không – Không Quân, Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tới các em sinh viên các lớp đang học tại cơ sở...
read more
Thời khóa biểu – tuần 20 (từ 14/5/2018 đến 20/5/2018)

Thời khóa biểu – tuần 20 (từ 14/5/2018 đến 20/5/2018)

read more