Danh sách cụm thi và mã cụm thi THPT QG 2017

   Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách các cụm thi, theo đó mỗi cụm thi được quy định 1 hội đồng thi (mã cụm thi) riêng. Đặc biệt các em cần chú ý  mã cụm thi cần lưu lại để khi làm hồ sơ.

thi-sinh

MÃ SỐ CỤM THI (HỘI ĐỒNG THI)

(Kèm theo Công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

cum-thi

 Theo Bộ GD-ĐT