Chính phủ ban hành Quyết định điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông

Ngày 31/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, với những nội dung cơ bản sau:
sinh-vien-truong-cd-y-duoc-hn
Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo đại học theo hướng chuyên môn phù hợp hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo.
Người dự tuyển liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, người dự tuyển liên thông phải có một trong các văn bằng sau: Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp; Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở người nước ngoài và được công nhận tại Việt Nam.
Đối với đào tạo liên thông ngành sức khỏe, người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng khối ngành sức khỏe, trong đó người có bằng tốt nghiệp y sĩ được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt; người có bằng trung cấp Dược hoặc cao đẳng Dược được đăng ký dự tuyển liên thông trình độ đại học ngành Dược.
Về chỉ tiêu tuyển sinh, Quyết định nêu rõ, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông thuộc tổng chỉ tiêu được xác định hàng năm theo từng ngành đào tạo, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh liên thông không quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy. Cơ sở giáo dục đại học phải công khai chỉ tiêu tuyển sinh trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh liên thông ít nhất 30 ngày.
Tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học thực hiện theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Người có tốt nghiệp trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên đại học được dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp THPT ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng đăng ký tuyển sinh liên thông lên đại học, được dự tuyển cùng với thí sinh tốt nghiệp THPT ở kỳ tuyển sinh đại học hoặc dự thi riêng do cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và tổ chức thí tuyển. Riêng đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, chỉ áp dụng thi tuyển sinh liên thông riêng đối với người đã có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với điểm mỗi môn thi phải đạt từ 05 điểm trở lên theo thang điểm 10.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2017; bãi bỏ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012; Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/04/2015.

Nguyễn Thị Lý – TH