Giới thiệu về cơ sở vật chất và hệ thống phòng thực hành

Giới thiệu về cơ sở vật chất và hệ thống phòng thực hành

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Y tế có trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Ngoài ra Nhà trường còn có chức năng phối hợp...
read more
Phòng thực hành Y học cổ truyền – PHCN

Phòng thực hành Y học cổ truyền – PHCN

read more
Phòng thực hành Sức khỏa sinh sản – DSKHHGĐ

Phòng thực hành Sức khỏa sinh sản – DSKHHGĐ

read more
Phòng thực hành Xét nghiệm hóa sinh – huyết học

Phòng thực hành Xét nghiệm hóa sinh – huyết học

read more
Phòng thực hành Tiền lâm sàng

Phòng thực hành Tiền lâm sàng

read more
Phòng thực hành Y tế cộng đồng

Phòng thực hành Y tế cộng đồng

read more
Phòng thực hành Giải phẫu sinh lý

Phòng thực hành Giải phẫu sinh lý

read more
Phòng thực hành Điều dưỡng

Phòng thực hành Điều dưỡng

read more
Phòng thực hành Vi sinh – Kỹ sinh trùng

Phòng thực hành Vi sinh – Kỹ sinh trùng

read more
Hệ thống phòng thực hành Khoa y

Hệ thống phòng thực hành Khoa y

read more