Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 (5 bài thi, 14 môn thi).

1. Bài thi Toán học:  >>Tải về<<

2. Bài thi Ngữ văn:  >>Tải về<<

3. Bài thi Ngoại ngữ

– Môn thi thành phần Tiếng Anh: >>Tải về<<

– Môn thi thành phần Tiếng Đức: >>Tải về<<

– Môn thi thành phần Tiếng Nga: >>Tải về<<

– Môn thi thành phần Tiếng Nhật: >>Tải về<<

– Môn thi thành phần Tiếng Pháp: >>Tải về<<

– Môn thi thành phần Tiếng Trung: >>Tải về<<

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

– Môn thi thành phần Vật lý: >>Tải về<<

– Môn thi thành phần Hóa học: >>Tải về<<

– Môn thi thành phần Sinh học: >>Tải về<<

5. Bài thi Khoa học xã hội:

– Môn thi thành phần Lịch sử: >>Tải về<<

– Môn thi thành phần Địa lý: >>Tải về<<

– Môn thi thành phần Giáo dục công dân: >>Tải về<<

Nguồn: Bộ GD&ĐT