Chương trình khung cao đẳng Dược

Chương trình khung cao đẳng Dược

Đào tạo người Dược sĩ trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt...
read more
Chương trình khung đào tạo cao đẳng Dược

Chương trình khung đào tạo cao đẳng Dược

read more
Chương trình khung đào tạo cao đẳng Điều dưỡng

Chương trình khung đào tạo cao đẳng Điều dưỡng

read more
Chương trình khung cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học

Chương trình khung cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học

read more
Chương trình khung cao đẳng Hộ sinh

Chương trình khung cao đẳng Hộ sinh

Đào tạo người hộ sinh trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề Hộ sinh ở trình độ cao đẳng, có...
read more
Giới thiệu về cơ sở vật chất và hệ thống phòng thực hành

Giới thiệu về cơ sở vật chất và hệ thống phòng thực hành

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Y tế có trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Ngoài ra Nhà trường còn có chức năng phối hợp...
read more
Phòng thực hành Y học cổ truyền – PHCN

Phòng thực hành Y học cổ truyền – PHCN

read more
Phòng thực hành Sức khỏa sinh sản – DSKHHGĐ

Phòng thực hành Sức khỏa sinh sản – DSKHHGĐ

read more
Phòng thực hành Xét nghiệm hóa sinh – huyết học

Phòng thực hành Xét nghiệm hóa sinh – huyết học

read more
Phòng thực hành Tiền lâm sàng

Phòng thực hành Tiền lâm sàng

read more