2020, Các nhà thuốc phải kết nối mạng để kiểm soát việc bán thuốc

Nhờ kết nối mạng, các nhà thuốc sẽ kết nối với Bộ Y tế và Sở Y tế. Nếu không chấp hành sẽ phải dừng việc buôn bán thuốc. 

Đầu năm 2019, gần 7.700 nhà thuốc tại TP.HCM sẽ được nối mạng và các cơ quan quản lý sẽ kiểm soát xuất xứ thuốc mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc.

Nhờ phần mềm này, các nhà thuốc sẽ kết nối với Bộ Y tế và Sở Y tế, sẽ có đầy đủ thông tin, tránh được thuốc không có nguồn gốc xuất xứ đi vào trong hệ thống.

Không chỉ vậy, phần mềm còn giúp tăng cường quản lý việc bán thuốc kê đơn, trong đó phải chấm dứt tình trạng bán kháng sinh mà không có đơn của bác sĩ.

Ngoài ra, các nhà thuốc cũng quản lý được hoạt động mua bán thuốc ở góc độ kinh doanh cũng như chuyên môn như nhập, xuất, theo dõi tồn kho, tính lỗ, lãi, theo dõi hạn dùng, số lô của thuốc…

Phần mềm này còn là sự trao đổi thông tin hai chiều của các cơ quan quản lý với nhà thuốc và ngược lại.

20% nhà thuốc sử dụng phần mềm riêng sẽ phải kết nối với hệ thống của Viettel để kết nối được với Bộ Y tế, Sở Y tế nhưng không bỏ những phần mềm đang dùng. Việc này giúp tránh lãng phí và tận dụng được những dữ liệu sẵn có.

Tuy nhiên vẫn có một số nhà thuốc không muốn tham gia lộ trình này vì phải đóng 1,8 triệu đồng/năm. Trả lời cho câu hỏi: Nếu không nối mạng họ có được bán thuốc nữa hay không của báo Tuổi trẻ, ông Đỗ Văn Dũng – trưởng phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế TP.HCM cho biết:

Việc sử dụng phần mềm để quản lý nhà thuốc đã được luật hóa chứ không phải chỉ đạo mang tính tức thời.

Chính phủ và Bộ Y tế vẫn dành một lộ trình để các nhà thuốc kết nối mạng. Nếu đến đầu năm 2020 các cơ sở bán lẻ thuốc không kết nối được theo quy định của Luật dược cũng như thông tư 02/2018 về thực hành tốt các cơ sở bán lẻ thuốc thì phải dừng việc buôn bán thuốc.

Ông Đỗ Văn Dũng – trưởng phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế TP.HCM